10 su kien8020
CHUYÊN MỤC
GOOGLE MAP

Các ngành đào tạo TCCN

Thứ tư - 04/04/2018 00:35
A. Các ngành đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp

TT

Chuyên ngành đào tạo

Mã ngành

1

Điện dân dụng và công nghiệp

42510308

2

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

42510318

3

Cơ khí - Động lực

42510202

4

Xây dựng công nghiệp và dân dụng

42510106

5

Xây dựng cầu đường

42510115

6

Tin học ứng dụng

42480207

7

Lâm sinh

42620203

8

Chăn nuôi Thú y

42620106

9

Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm Lâm)

42620204

10

Quản lý đất đai

42850104

11

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu - xây dựng

42510105

12

Công Nghệ Hàn

42510218

13

Kỹ thuật Trắc địa - Địa hình- Địa chính

42510909

B. Mô tả ngành đào tạo và vị trí việc làm sau khi ra trường

1. Ngành Điện dân dụng và công nghiệp

1.1. Giới thiệu ngành đào tạo

- Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện Dân dụng và Công nghiệp được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện Dân dụng và Công nghiệp, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng kỹ thuật trợ giúp cho kỹ sư và các chuyên gia chuyên môn trong việc thiết kế hệ thống truyền tải, phân phối và sử dụng năng lượng điện.

- Chương trình khóa học bao gồm các nội dung cơ bản về máy điện, đo lường điện, khí cụ điện, thiết kế tính toán mạng điện, các thiết bị hạ áp, sửa chữa và lắp đặt các thiết bị điện công nghiệp và dân dụng và các quy phạm an toàn điện, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

1.2. Vị trí việc làm sau khi ra trường

- Làm việc được ở các Công ty Điện lực: Tổ vận hành và quản lý đường dây, Tổ bảo trì và sửa chữa đường dây.

- Làm việc trong các trạm truyền tải và phân phối điện năng: nhân viên vận hành

- Làm việc trong các Công ty xây lắp công trình điện.                                                 

- Làm việc trong các công ty, xí nghiệp sản xuất công nghiệp trong các thành phần kinh tế xã hội.

2. Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông

2.1. Giới thiệu ngành đào tạo

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện - Viễn thông được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Chương trình chuẩn bị cho người học kiến thức và kỹ năng lắp ráp, thử nghiệm, phát hiện và khắc phục sự cố, sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp và dân dụng

- Chương trình khóa học bao gồm những nội dung cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, giáo dục quốc phòng, an ninh, những nội dung cơ bản của kiến thức cơ sở ngành như lý thuyết mạch điện - điện tử và chuyên ngành như: Điện thoại, tổng đài, cáp viễn thông, radio, tivi, truyền hình kỹ thuật số, CD, VCD, DVD, máy tính và các dịch vụ viễn thông. Bên cạnh đó, học sinh còn được đi thực tập thực tế trong các cơ sở thuộc lĩnh vực lắp ráp điện tử, điều khiển tự động, thi công lắp đặt hệ thống cáp viễn thông, tổng đài, các đài truyền thanh, truyền hình địa phương và mạng máy tính cục bộ.

2.2. Vị trí việc làm sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp người học được cấp bằng Trung cấp chuyên nghiệp ngành Điện tử - Viễn thông có thể làm việc tại các công ty, nhà máy, xí nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử với vai trò là một kỹ thuật viên điện tử, quản lý kỹ thuật hoặc nhân viên bán hàng, đồng thời có thể học liên thông lên bậc cao đẳng hoặc đại học.

3. Xây dựng Công nghiệp và dân dụng

3.1. Giới thiệu ngành đào tạo

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng Công nghiệp và dân dụng được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng công nghiệp và dân dụng, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Chương trình chuẩn bị cho người học áp dụng các nguyên lý, kỹ năng kỹ thuật hỗ trợ các kỹ sư và các nhà thầu trong việc xây dựng nhà và các kiến trúc liên quan.

- Chương trình khóa học bao gồm các nội dung về vẽ xây dựng, cơ xây dựng, trắc địa, vật liệu xây dựng, điện kỹ thuật, máy xây dựng, cấp thoát nước và môi trường, cấu tạo kiến trúc, thiết kế kiến trúc, kỹ thuật thi công, tổ chức thi công và dự toán công trình xây dựng và những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

3.2. Vị trí việc làm sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, người học trở thành kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng Công nghiệp và dân dụng, người học có thể làm việc tại các đơn vị xây dựng, ban quản lý dự án các công trình xây dựng thuộc các doanh nghiệp xây dựng, công ty tư vấn xây dựng, các cơ quan quản lý xây dựng và các cơ sở đào tạo ngành xây dựng.

4. Xây dựng cầu đường

4.1. Giới thiệu ngành đào tạo

- Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng cầu đường bộ được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Xây dựng cầu đường bộ, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Chương trình chuẩn bị cho người học các kiến thức và kỹ năng kỹ thuật về nguyên lý thiết kế và xây dựng đường ô tô, thiết kế và xây dựng cầu đường bộ.

- Chương trình khóa học bao gồm các nội về vẽ kỹ thuật, cơ lý thuyết, sức bền vật liệu, vật liệu xây dựng, thủy lực - thủy văn, kết cấu công trình, bảo vệ môi trường giao thông, nền móng, thiết kế đường ô tô, thiết kế cầu, thiết kế và xây dựng cống, xây dựng và quản lý khai thác đường ô tô và xây dựng cầu, công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

4.2. Vị trí việc làm sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, người học có thể trở thành cán bộ kỹ thuật thi công cầu, đường ở các doanh nghiệp quốc doanh hoặc các thành phần kinh tế khác, có thể làm việc tại các đơn vị xây dựng công trình giao thông, ban quản lý công trình giao thông, có thể phụ trách các đội xây dựng mới hoặc duy tu, bảo dưỡng công trình cầu đường bộ.

5. Tin học ứng dụng

5.1. Giới thiệu ngành đào tạo

Chương trình đào tạo Tin học ứng dụng được xây dựng một cách có hệ thống và khoa học nhằm trang bị cho người học những kiến thức về lý thuyết và kỹ năng thực hành cơ bản của chuyên ngành Tin học; là cơ sở để sau khi ra trường người học ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực Tin học tại các cơ quan, xí nghiệp.

+ Về lý thuyết: Ngoài các học phần chung (Chính trị, Anh văn, Pháp luật,...) học sinh sẽ được trang bị những kiến thức về Tin học qua các học phần chuyên môn ( Pascal, Mạng máy tính, Bảo trì máy tính, Hệ quản trị CSDL, Cấu trúc dữ liệu,Visual Basic, Visual Foxpro)

+ Về kỹ năng thực hành: Học sinh được thực hành xen kẽ với học lý thuyết tại phòng thực hành nhà trường và thực tập tốt nghiệp tại các Trung tâm, cơ quan, doanh nghiệp trong tỉnh.

Ngoài những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chuyên ngành Tin học, chương trình đào tạo còn nhằm trang bị và hình thành cho người học những phẩm chất đạo đức, ý thức trách nhiệm nghề nghiệp của người lao động có kỹ thuật và kỷ luật cao, góp phần xây dựng quê hương đất nước giàu đẹp.

5.2. Vị trí việc làm sau khi ra trường

- Kỹ thuật viên, nhân viên máy tính, nhân viên văn phòng trong các cơ quan nhà nước, các doanh nghiệp.

- Quản trị mạng, quản trị website.

- Giáo viên tin học tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và các trung tâm tin học.

- Thiết kế và cài đặt mạng Lan cho các phòng Net, các đơn vị nhỏ.

6. Lâm sinh

6.1. Giới thiệu ngành đào tạo

- Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Lâm sinh được thiết kế để đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ trung cấp chuyên nghiệp có kiến thức vững chắc về lý thuyết và thành thạo về kỹ năng thực hành nghề kỹ thuật lâm sinh; có phẩm chất, chính trị, đạo đức nghề nghiệp và sức khỏe tốt để phục vụ tốt công tác. Ngoài các học phần chung (Chính trị, ngoại ngữ, tin học, pháp luật, giáo dục thể chất...), học sinh được cung cấp những kiến thức cơ sở của ngành (Sinh thái rừng, thực vật rừng, động vật rừng...) và những kiến thức chuyên ngành (Giống cây rừng, trồng rừng, điều tra rừng, quy hoạch lâm nghiệp...).

- Chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành Lâm sinh là ngành đào tạo đáp ứng nhu cầu cấp thiết của thực tiễn hiện nay. Chương trình được soạn thảo trên cơ sở nghiên cứu và tham khảo chương trình đào tạo ngành lâm sinh của các trường Đại hoc, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp trên toàn quốc đào tạo cùng chuyên ngành để tạo điều kiện cho học sinh có thể tiếp tục học liên thông lên các bậc cao đẳng, đại học cùng ngành.

6.2. Vị trí việc làm sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có khả năng làm việc tại các doanh nghiệp lâm nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước về nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp, các cơ quan điều tra rừng, các trung tâm khuyến nông ở các địa phương; các tổ chức phi chính phủ có các hoạt động về lâm nghiệp.

7. Quản lý Tài nguyên rừng (Kiểm Lâm)

7.1. Giới thiệu về ngành

- Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Kiểm Lâm được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Kiểm Lâm, có kiến thức chuyên môn vững, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe tốt để đáp ứng tốt yêu cầu công việc, đồng thời có khả năng học liên thông lên bậc học cao hơn như Cao đẳng và Đại học cùng ngành, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về công tác bảo vệ tài nguyên rừng, khai thác và phát triển tài nguyên rừng bền vững. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, tiếng Anh, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng - an ninh.

7.2. Vị trí việc làm sau khi ra trường

Đảm nhiệm được công việc Kiểm lâm viên tại các Hạt kiểm lâm, Ban quản lý rừng phòng hộ, hoặc cán bộ Bảo vệ rừng tại các lâm trường, công ty lâm nghiệp; thực hiện được những nội dung quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, quản lý lâm sản theo quy định của pháp luật; sử dụng được các trang thiết bị trong quản lý bảo vệ tài nguyên rừng.

8. Chăn nuôi - Thú y

8.1. Giới thiệu ngành đào tạo

- Chương trình trung cấp chuyên nghiệp ngành Chăn nuôi và thú y đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Chăn nuôi và Thú y có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Chương trình chuẩn bị cho người học lựa chọn, nuôi dưỡng, chăm sóc bán vật nuôi, quản lý, chăm sóc, các thủ tục lâm sàng trợ giúp con bệnh và giao tiếp với chủ nuôi dưới sự giám sát của bác sỹ thú y, các chuyên gia động vật của các phòng thí nghiệm và các nhà chuyên gia về động vật.

- Chương trình đào tạo bao gồm những nội dung cơ bản về cơ sở khoa học động vật, dinh dưỡng và sức khỏe động vật áp dụng cho các loài và giống khác nhau, giống và kỹ thuật truyền giống, dinh dưỡng và thức ăn, chăn nuôi lợn và gia cầm, dược lý thú y, các hình thức chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm, chăm sóc điều dưỡng động vật, quản lý động vật, bệnh lý lâm sàng, chẩn đoán các bệnh nội, ngoại, sản khoa, các bệnh truyền nhiễm và kiểm nghiệm súc sản và những nội dung cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, pháp luật, quốc phòng - an ninh.

8.2. Vị trí việc làm sau khi ra trường

- Đảm nhận được nhiệm vụ tại trạm thú y huyện thị, trang trại chăn nuôi, mạng lưới thú y xã, phường.

- Hỗ trợ các kỹ sư trong lĩnh vực chuyên môn, như: điều tra, thu thập số liệu, theo dõi tình trạng sức khỏe đàn gia súc, trực tiếp triển khai công tác giống, công tác an toàn dịch bệnh của địa phương, lấy mẫu khi cần trong lĩnh vực xét nghiệm phân tích mẫu…

9. Công Nghệ Hàn

9.1. Giới thiệu ngành đào tạo

Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ hàn được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Công nghệ hàn, có đạo đức và lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Chương trình chuẩn bị cho người học áp dụng các kiến thức và kỹ năng kỹ thuật để ghép cố định hoặc cắt kim loại bằng các công nghệ và thiết bị hàn khác nhau.

- Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức, kỹ năng cơ bản về hàn hồ quang, hàn điện trở, hàn đồng, hàn thiếc; cắt kim loại, hàn và cắt kim loại bằng tia năng lượng cao, vật liệu bằng sắt, thép và vật liệu không phải sắt, thép, giảm o xi hóa, luyện kim hàn, các quy trình xử lý nhiệt, kỹ thuật an toàn, các mã số và tiêu chuẩn thích hợp. Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh. Kết thúc khóa học người học được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp.

9.2. Vị trí việc làm sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp người học có thể trở thành kỹ thuật viên công nghệ hàn trình độ trung cấp chuyên nghiệp và có thể làm việc tại các cơ sở chế tạo máy, thiết bị và gia công kim loại hoặc có thể làm việc trong cơ sở sản xuất, kinh doanh liên quan đến Công nghệ hàn.

10. Kỹ thuật Trắc địa - Địa hình- Địa chính

10.1. Giới thiệu ngành đào tạo

- Chương trình khung trung cấp chuyên nghiệp ngành Trắc địa - Địa hình - Địa chính được thiết kế để đào tạo kỹ thuật viên Trắc địa- Địa hình-Địa chính trình độ trung cấp chuyên nghiệp, có kiến thức, kỹ năng cơ bản về công tác trắc địa - địa hình - địa chính, có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, có thái độ hợp tác với đồng nghiệp, tôn trọng pháp luật và các quy định tại nơi làm việc, có sức khỏe nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, đồng thời có khả năng học tập vươn lên, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

- Nội dung khóa học bao gồm những kiến thức về công tác đo đạc địa hình, đo đạc địa chính, đo đạc các công trình giao thông, thuỷ lợi, thuỷ điện, xây dựng bình đồ, bản đồ và đo vẽ thành lập bản đồ địa chính…... Người học cũng được trang bị những kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, ngoại ngữ, giáo dục thể chất, chính trị, pháp luật, quốc phòng-an ninh.

10.2. Vị trí việc làm sau khi ra trường

- Sau khi ra trường người học có thể trở thành cán bộ kỹ thuật trắc địa- địa hình tại các công ty tư vấn khảo sát và thiết kế, các đơn vị thi công trên toàn quốc.

- Có thể làm việc tại các trung tâm địa chính cấp tỉnh và huyện.

- Sở tài nguyên môi trường tỉnh, Phòng tài nguyên môi trường huyện.

- Cán bộ địa chính xã, phường…..

- Cơ hội học tập nâng cao sau khi tốt nghiệp: Học sinh có thể liên thông lên Cao đẳng và Đại học tương ứng ngành đã được đào tạo với các trường có danh tiến trên toàn quốc nếu có nhu cầu.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

kh
LichCongTac
BOLAODONG
banner
CongThongTinQB
luatgtdb
hoctap
WEBSITE SỞ NGÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm16
  • Hôm nay7,192
  • Tháng hiện tại136,161
  • Tổng lượt truy cập7,069,367
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG - NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH
Điện thoại: (0232) 3836140 (0979238349); Fax: (0232).3839022
Địa chỉ: Số 01 - Trần Nhật Duật - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
Email: ktcnnqb@quangbinh.edu.vn (ntlamktcnn@gmail.com)


 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây